Send sikkert med e-Boks integration

Sikker og effektiv digital kommunikation med kunder og borgere

Digital post hitter hos danskerne. Ifølge en undersøgelse foretaget af e-Boks foretrækker 96% af de adspurgte, at modtage post fra det offentlige eller private afsendere samlet i én postkasse som e-Boks.

Som afsender i e-Boks opnår du en sikker kommunikation direkte til dine kunders eller borgerens foretrukne digitale postkasse. Samtidig effektiviserer du omkostningstunge papirprocesser og arbejdsgange – uden at forringe dit serviceniveau.

Du kan sende alt fra lønsedler, kontrakter, indkaldelser til undersøgelser/operationer, div. opgørelser/oversigter og meget mere – altsammen CPR/CVR valideret. Du leverer blot uddata og e-Boks håndterer resten.

Få e-Boks kommunikation integreret i din DPG Sikker Post løsning

Som e-Boks partner tilbyder Timengo DPG en afleveringsaftale til e-Boks som en integreret del af vores DPG Sikker Post løsning. Det betyder, at du både kan sende signeret og krypteret mail samt CPR/CVR valideret kommunikation via e-Boks – i en og samme løsning.

Vi håndterer oprettelsen af din virksomhed som afsender i e-Boks samt den nødvendige opsætning og konfiguration i dit mail miljø, så du sikkert og effektivt kan sende fortrolig information til enhver borger og virksomhed i Danmark.

Fordele med e-Boks integration

Sikker digital dialog

En traditionel e-mail er ikke sikker, hverken hvad angår leverance eller indhold. Distribution af e-mail via e-Boks er din garanti for sikker og krypteret forsendelser, med mulighed for tovejskommunikation og kvittering for, at din modtager har modtaget dit indhold.

Effektivisering af arbejdsgange

At sende et traditionelt papirbrev er forbundet med en del manuelle processer og risikoen for, at din forsendelse aldrig når frem. e-Boks effektiviserer og digitaliserer arbejdsgange, hvilket reducerer tunge manuelle processer og forkorter tiden ud til dine kunder.

Besparelser på minimum 80%

Med e-Boks slipper du for praktisk håndtering af dine forsendelser. Du leverer uddata i et aftalt format og e-Boks erstatter dyr, manuel dokumenthåndtering og reducerer udgifter til papir og porto, hvilket giver besparelser på minimum 80% i forhold til fysiske forsendelser.

Skåner miljøet

Der bliver årligt sendt ca. 500 millioner dokumenter igennem e-Boks. Alene i 2018 gav brugen af e-Boks en miljøbesparelse på op imod 8.000 tons papir – baseret på to sider pr. distribution – svarende til 2,8 mia. liter vand og ca. 16.000 tons træ.

Digitaliseret tovejskommunikation

e-Boks giver ikke kun fordele for afsender. Dine modtagere kan ligeledes svare elektronisk på din henvendelse via e-Boks. Tovejskommunikation er ikke kun for offentlige virksomheder – private virksomheder kan efter samme princip hente store fordele.

Bedre service og kundeoplevelse

Service og den gode kundeoplevelse er et konkurrenceparameter og med digital kommunikation via e-Boks, kan du effektivisere dine processer og levere en bedre service og kortere ekspeditionstid ud mod dine kunder.

Sådan bruger virksomheder e-Boks

CASE:  Sikker og hurtig adgang til vigtig information
Hos Gjensidige Forsikring har man taget et digitalt gearskifte og anvender nu e-Boks til hurtigt og sikkert, at dele vigtig velkomstinformation med deres forsikringskunder.

CASE:  Bilejere slipper for bøvlet med papirarbejde
Jyske Finans har gjort privatleasing af biler endnu lettere, efter de har digitaliseret deres processer. Leasingaftalen sendes nu til underskrift i e-Boks.

CASE:  Sparer 7 kr. pr. forsendelse
LB Forsikring sparer hver dag omkostninger og ressourcer, fordi de har omlagt ca. 100.000 fysiske breve hver måned til digitaliseret medlemskontakt via e-Boks.

Læs mere

CASE:  Digital underskrift via e-Boks en rigtig beslutning
Med 6.000 – 7.000 nye lejekontrakter årligt, var det den helt rigtige løsning, da DAB overgik til digital underskrift med e-Boks. Det har sparet både tid og ressourcer.

CASE:  Den helt store gevinst ligger i tovejskommunikation
Alene en tredjedel af Odense Kommunes samlede besparelse kommer fra tovejskommunikationen, resten fra sparet arbejdstid og portoudgifter.

CASE:  Digitalisering giver tilfredse kunder
Digitaliseret processer har resulteret i bedre rådgivning, hurtigere service og svar på sager direkte i e-Boks. Det har øget kundetilfredsheden hos PensionDanmark.

Se hvad du kan spare årligt med en e-Boks løsning

Sender du mere end 1500 fysiske breve til kunder, borgere eller medarbejdere om året, kan du spare penge med en e-Boks løsning.

Du sparer ikke blot porto på selve forsendelsen, du sparer også tid og ressourcer på manuelle processer samt reducerer din CO2 påvirkning forbundet med den fysiske distribution og produktion af fx papir og tryk.

Prøv vores e-Boks beregner og få en vejledende beregning af din årlige økonomisk besparelse og din CO2 reduktion.

Beregn din besparelse

Tast antallet af dine årlige fysiske brevforsendelser, og se den årlige besparelse ved at skifte til digital post med e‑Boks.

Antal breve sendt årligt
Din årlige besparelse
0 kr.
Din CO2-reduktion
0 kg.

Den beregnede besparelse er vejledende og baseret på gennemsnitlige priser for den årlige e-Boks tilslutningsafgift (kr. 11.000), e-Boks forsendelsestakst (kr. 2,5) og prisen for et standard erhvervsbrev op til 50 g. (kr. 10,00).*

Den beregnede CO2 reduktion er vejledende og alene beregnet på den fysiske distribution af et standard brev op til 50 g., inden for Danmark*. Hertil kommer CO2 påvirkning i forbindelse med produktion af papir og print samt energiforbrug i forbindelse med forsendelse og læsetid af digital postbesked.

*kilde: PostNord

Dialogbaseret kommunikation i e-Boks

Se hvordan du kan skabe to-vejs og dialogbaseret kommunikation med borgere og kunder via e-Boks.

96% vil have digital post i en samlet postkasse

En stor del af den post vi modtager i dag, modtager vi digitalt. En undersøgelse blandt 1.500 e-Boks brugere viser, at 96% foretrækker at modtage al deres post, både fra det offentlige og private virksomheder, i én digital postkasse. Det giver sikkerhed for, at vigtig information ikke går tabt. Læs mere om undersøgelsen her

Kommuniker sikkert med e-Boks

Siden januar 2019 har private virksomheder skulle efterleve kravet i EU’s persondataforordning om beskyttelse af følsomme og fortrolige oplysninger. Læs mere om vores samarbejde med e-Boks og hvordan vi sammen tilbyder sikker og GDPR compliant dialog gennem krypteret e-mail til både det private og det offentlige. Læs artiklen her

Klar til at høre mere om e-Boks?

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og drøfte mine muligheder med SikkerPost og e-Boks integration.