Næste generation af Digital Post

Danmark skal have ny fælles digital postløsning

Danmark er forgangsland for sikker og effektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Det stiller løbende krav til vedligehold og udvikling af vores fælles nationale løsninger.

Derfor udvikler Digitaliseringsstyrelsen netop nu på en ny Digital postløsning (Digital Post 3.0), der skal styrke Danmarks digitale infrastruktur og fastholde den den høje standard for offentlige services og sikker digital kommunikation. Løsningen forventes at kunne tages i brug i august 2021.

Hvad kommer Digital Post 3.0 til at betyde?

For virksomheder

Den nye Digital Postløsning giver bedre overblik over din virksomheds post. Det betyder, at det bliver nemmere at se, hvem posten er fra og til, hvad den handler om, og om der er vigtige frister, som skal overholdes. Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post på Virk.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

For myndigheder

Næste generation af Digital Post bliver udviklet, så den er mere enkel og kan tilpasses fremtidige behov. Det betyder, at nogle funktionaliteter bliver ændret eller udfaset. Hvis du anvender en funktionalitet, der forsvinder eller udfases med den nye løsning, vil det være relevant at begynde at tage stilling til betydningen lokalt i din egen myndighed og finde eventuelle alternativer.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

DPG Sikker Post og Digital Post 3.0

Hos timengo DPG har vi fokus på at sikre fuld understøttelse for Digital Post 3.0 i vores service og gøre overgangen så nemt som mulig for vores kunder. For det private erhvervsliv vil vi sikre, at DPG Sikker Post giver samme nemme adgang fra en Microsoft infrastruktur som vi i dag tilbyder til sikker post og e-Boks.

For vores offentlige kunder er vi yderligere fokuseret på, at skabe samspil med diverse ESDH/sagssystemer med det formål og sikre de bedst mulige arbejdsprocesser for den enkelte sagsbehandler, hvor journalisering og sikker afsendelse går hånd i hånd.

Og bevare og understøtte META data i det nye MeMO format og dermed udnytte muligheden for bedre sortering og mere præcis adressering af modtager.

Med DPG Sikker Post bliver det muligt, at vælge mellem outputformater i modtagelsen, så det både er muligt at få udlæst meddelelser som videresendes internt som mail eller leveres direkte til diverse sagssystemer.

Digital Post 2.0

I dag

Digital Post 3.0

Efter august 2021

Ny og forbedret brugeroplevelse

Næste generation af Digital Post indeholder en række forbedringer og funktionaliteter med fokus på, at tilbyde en mere enkel og tidssvarende løsning, skabe større sammenhæng mellem offentlige IT-løsninger og styrke brugervenligheden for både borgere og virksomheder.

Med den nye løsning bliver det muligt at få et bedre overblik over din post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav, du skal reagere på.

Fx vil ’Bispebjerg Hospital’ kunne være afsenderen på en hospitalsindkaldelse frem for ’Region Hovedstaden’, ligesom ’Københavns Byret’ kan være afsender frem for ’Danmarks Domstole’.

Som borger og virksomhed bliver det fremover lettere at sende digital post til offentlige myndigheder.

Når du skriver til en offentlig myndighed, kan du på let vis fremsøge modtageren og emnet, fordi man løbende får forslag til mulige modtagere og emner.

Derudover kan man også finde den rette modtager ved at klikke sig igennem en emnebaseret struktur med korte informationstekster.

I dag er de enkelte beskeder ikke koblet til hinanden, når du læser posten på borger.dk eller Virk.

I den nye løsning bliver det muligt at se hele korrespondancen mellem modtager og afsender, som i en almindelig mailkorrespondance.

I dag kan det være uoverskueligt at få læst alle bilag.

I det nye Digital Post bliver antallet af bilag fremhævet i indbakken, og det vil være nemmere at læse alle bilag ud i et.

I forbindelse med lanceringen af det nye Digital Post udvikles nye apps på vegne af borger.dk og Virk, hvor man kan tilgå sin post fra offentlige myndigheder. Det betyder, at du fremover kan læse digital post på mobil og tablet, uanset om det drejer sig om post til dig eller din virksomhed. De kan downloades fra sensommeren 2021.

Digital Post 3.0

Hvad er op og ned i næste generation af Digital Post?

Hør Digitaliseringsstyrelsen fortælle om motivationen og ambitionen bag næste generation af Digital Post. Hvori ligger det “næste” – hvilke forandringer, forbedringer og fordele er der i den nye løsning. Hvad kommer det til at betyde for myndigheder, virksomheder og borgere og hvordan kan du forberede dig?

Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering

For anden gang på kun to år kan Danmark bryste sig af at være verdensmester i offentlig digitalisering. Det konkluderer FN i en ny undersøgelse. I sin vurdering har FN blandt andet lagt vægt på Danmarks helhedsorienteret tilgang til offentlig digitalisering.

Hent rapporten her

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes